Sunday, 8 May 2011

KESATUAN

KESATUAN
  • Kesatuan bermaksud satu tema atau satu idea bagi semua unsur dalam sesuatu gubahan
  • Kesatuan dapat menimbulkan suasana yang tenteram, teratur dan selesa
kesatuan tema

kesatuan tema jenis objek dan warna

kesatuan warna, objek, dan rupa

No comments:

Post a Comment