Monday, 9 May 2011

LUKISAN

LUKISAN

Pengetahuan awal yang di buat untuk meluahkan perasaan yang berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau warna yang paling minimum.
-lukisan awal dijumpai di Zaman Batu
-orang dahulu melukis pada dinding gua seperti di Gua Niah Sarawak dan Gua Tambun, Perak.

lukisan Gua Niah

lukisan Gua Tambun


ALAT DAN BAHAN


WARNA PENSIL
contoh karya


KRAYON


contoh karya


ARANG/CAKUR
contoh karya


PASTEL
contoh karya


PEN TEKNIKAL
contoh karya


PENSIL

 contoh karya TEKNIK LUKISAN


TEKNIK GARISAN SELARI/HATCHING

Teknik ini biasanya di lukis menggunakan pen teknikal, pensil, warna pensil, dan krayon.TEKNIK GARISAN SILANG - PANGKAH/CROSS HATCHING


 Teknik ini biasanya di lukis menggunakan pen teknikal, pensil, warna pensil, dan krayon.
TEKNIK TITIK

Teknik ini biasanya di lukis menggunakan pen teknikal, pensil dan warna pensil
TEKNIK GOSOK

teknik ini biasanya di lukis menggunakan pensil,warna pastel, krayon dan arang.
TEKNIK GARISAN TIDAK MENENTU

Teknik di lukis menggunakan pensil, pen, krayon. arang
Sunday, 8 May 2011

KESEIMBANGAN apakah yang anda tahu tentang keseimbangan? apakah keseimbangan?
mari kita lihat:


  • Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan
  • Terdapat 2 jenis imbangan iaitu:

IMBANGAN SIMETRI
unsur seni yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah (garisan ‘axis’ dilukis di tengah-tengah pembahagian tersebut) 


 
imbangan simetri


IMBANGAN TIDAK SIMETRI

 unsur seni tidak sama di kedua-dua bahagian tetapi mempunyai cirri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan
 imbangan tidak simetri


KAEDAH MENGHASILKAN IMBANGAN

1. penggunaan objek yang sama atau hampir sama pada bahagian kiri dan kanan.
2. penggunaan nilai warna yang berbeza.
3. olahan ruang dalam perbezaan aras
4. perbezaan jalinan
5. perbezaan bilangan objek
6. susunan secara berpusat.

KONTRAApa Itu Kontra?
  •  Kontra wujud jika ada unsur-unsur seni yang bertentangan atau bercanggah dalam sesuatu gubahan
  • Fungsi kontra ialah untuk menarik perhatian, memberi fokus, mengelakkan kebosanan dan kesan pergerakan
  • Kontra dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni, teknik dan bahan yang berlainan
kontra dari segi bentuk

kontra dari segi warna

kontra dari segi warna

 ALAM SEMULAJADI

 Jalur/belang hitam putih pada badan haiwan memberi kontra warna.

Serangga yang hinggap di atas daun saling berkontra dari segi warna, jalinan, dan rupa bentuk.


Burung yang berterbangan saling berkontra dengan persekitaran.


Kontra warna antara bunga merah dengan jalinan akarakar pokok disekelilingnya.BUATAN MANUSIA

Design gelang yang kontra dengan bentuknyaPENGHASILAN SENI VISUAL

CARA MEWUJUDKAN KONTRA:
Unsurunsur seni yang berlainan.
Teknik yang berbeza
Media atau bahan yang pelbagaiKontra dari segi jalinan, teknik


Pelbagai jalinan mewujudkan kontra


Kontra muka taip dengan latar dan muka taip dengan illustrasi dari segi warna dan jalinan pada poster.
Fon lebih besarKRAF TRADISIONAL

Pelbagai motif dan jalinan pada tembikar menimbulkan kesan kontra.