Thursday, 9 August 2012

soalan ujian 2 psv kertas 2 untuk tingkatan 1


Kertas ini mempunyai enam soalan. Pilih SATU soalan sahaja.

1.    Dengan menggunakan pelbagai jenis garisan yang dipelajari hasilkan sebuah lukisan pemandangan air terjun.

2.    Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan titik permulaan.  Hasilkan sebuah kertas pembalut hadiah menggunakan rupa geometri dan organik.  Hasilkan karya anda menggunakan teknik resis.

3.    Dengan menggunakan teknik jalinan sentuh dan tampak hasilkan sebuah pemandangan di Taman Bunga.

4.    Lukis sebuah lukisan bertemakan ‘Buah-buahan Tempatan’.  Lukisan  tersebut mestilah mempunyai aspek jalinan, bentuk dan ton.


5.    Hasilkan sebuah lukisan yang bertemakan ‘pemandangan di sebuah jalan raya’.  Lukisan tersebut mestilah mempunyai garisan perspektif dan beberapa buah batang lampu jalan di tepi jalan raya.

6.    Dengan menggunakan warna panas, hasilkan sebuah catan bertemakan sebuah ‘pemandangan pada waktu senja di laut’.  Catan anda mestilah menekankan aspek ton warna, ruang, dan komposisi.

4 comments: